Svømmetilbud på Dale

Vi ønsker velkommen til teknikkkurs/svømmetrening på Dale skule!

Vi vil ha 4 kursdager/treningsdager før sommeren, lørdag 14.mai, 21. mai, 4.juni og 11.juni.

Pris: kr 400 + medlemskontingent kr 250 (da er du medlem av Arna SLK hele 2022)

Videregående svømmeopplæring

8-10 år kl. 13:00-13:45: https://tryggivann.no/ab/kurs.aspx?kursid=136358&fortrinn=8-10

10-12år kl. 13:45-14:30: https://tryggivann.no/ab/kurs.aspx?kursid=136359&fortrinn=10-12

Ungdomstrening 12-16år kl. 14:30-15:15: https://tryggivann.no/ab/kurs.aspx?kursid=136360&fortrinn=12-16

Påmelding på linkene over ut ifra nivået dere ønsker/passer.

Ta kontakt hvis dere lurer på noe til

laila.arnaslk@outlook.com eller tlf 90265160

BLI MED!