Medlemskontigent – Arna SLK

Medlemskontigent

2013-12-01 13.07.33

Medlemskontigent/Treningsavgift (høst 2017)

Betaling gjelder også som påmelding til treningsgruppe.
Gullfisk
pr. halvår 850 kroner
Laks
pr. halvår 900 kroner
Ungdomsrekruttene
pr. halvår 900 kroner

Vill i Vann

pr. halvår 850 kroner

K4
pr. halvår 1100 kroner
K3
pr. halvår 1250 kroner
K2
pr. halvår 1600 kroner
K1 / Bergensvømmerne
pr. halvår 1800 kroner
T1
pr. halvår 850 kroner
Masters
pr. halvår 750 kroner
Støttemedlem (NB! Betales én gang i året)
pr. år 200 kroner

 

NB! For å være stemmeberettiget på årsmøtet, må man være støttemedlem.

Kasserer for Arna SLK er Lene Terese Berg

e-post: kasserer@arnaslk.no

 

Forsikring

Utøvere til og med det året de fyller 12 år er dekket av barneidrettsforsikringen.

Utøver over 12 år som ikke har lisens hos NSF (alle svømmere som svømmer approberte stevner har denne) må ha ulykkesskadeforsikring på egenhånd.

De aller fleste nordmenn har en form for ulykkesskadeforsikring. Vilkårene er selvsagt litt forskjellige. Her er det foresatte som har ansvar for at utøver har den riktige sikringen.

Forsikringen som inngår i lisensen som NSF har, er veldig relevant i forhold til svømmeidrettene – ettersom det nå også omfatter belastningsskader.

Info om lisens/forsikring:

http://www.svomming.no/index.php?menuid=75

Evt. spm kan rettes til post@arnaslk.no