Medlemskontigent

 

Medlemskontigent

Kr 250,- pr kalenderår. Betales via minidrett.no Eller på giro tilsendt på mail.

Treningsavgift

Betaling gjelder også som påmelding til treningsgruppe.
Gullfisk
pr. halvår 900 kroner
Laks
pr. halvår 900 kroner
Ungdomsrekruttene
pr. halvår 900 kroner
Vill i vann
pr. halvår 900 kroner
K4
pr. halvår 1300 kroner
K3
pr. halvår 1500 kroner
K2
pr. halvår 1800 kroner
K1 / Bergensvømmerne
pr. halvår 2000 kroner
T1 Treningsgruppe for ungdom
pr. halvår 900 kroner
Masters
pr. halvår 800 kroner
Støttemedlem (NB! Betales én gang i året)
pr. år 250 kroner

NB! For å være stemmeberettiget på årsmøtet, må man være støttemedlem.

Betales gjennom Spond!

Forsikring

Utøvere til og med det året de fyller 12 år er dekket av barneidrettsforsikringen.

Utøver over 12 år som ikke har lisens hos NSF (alle svømmere som svømmer approberte stevner har denne) må ha ulykkesskadeforsikring på egenhånd.

De aller fleste nordmenn har en form for ulykkesskadeforsikring. Vilkårene er selvsagt litt forskjellige. Her er det foresatte som har ansvar for at utøver har den riktige sikringen.

Forsikringen som inngår i lisensen som NSF har, er veldig relevant i forhold til svømmeidrettene – ettersom det nå også omfatter belastningsskader.

Info om lisens/forsikring:

http://www.svomming.no/index.php?menuid=75

Evt. spm kan rettes til mathilde.konstanse@hotmail.com