Styret i Arna SLK

Dersom du ønsker å sende en mail som skal formidles til hele styret, kan du sende denne til styret@arnaslk.no

Styret i Arna SLK i 2022 består av:

Leder
Monika Antun, leder@arnaslk.no, tlf 48880311

Nestleder
Trond Hauge, trond.hauge@inputinterior.no, tlf 40552140

Kasserer
Lene Terese Berg (faktura@headwind.no)

Styremedlem
Paal Nævdal, skriver
Thomas Bringsli Midtun
Susann K. Berg
Mariann Stamneshagen

Administrativ leder/Daglig leder
Mathilde Konstanse Rasmussen, mathilde.konstanse@hotmail.com