Styret i Arna SLK – Arna SLK

Styret i Arna SLK

Dersom du ønsker å sende en mail som skal formidles til hele styret, kan du sende denne til styret@arnaslk.no

Styret i Arna SLK i 2017 består av:

Leder
Kristian Blom, leder@arnaslk.no

Nestleder
Susan K. Berg

Kasserer
Lene Terese Berg (kasserer@arnaslk.no)

Sekretær
Susann K. Berg
Styremedlem
Kjartan Mellingen Nordahl

Remi Småland

Varamedlem
Roger Moum
Dorthe Tennebekk Vatle