Styret i Arna SLK

Dersom du ønsker å sende en mail som skal formidles til hele styret, kan du sende denne til styret@arnaslk.no

Styret i Arna SLK i 2020 består av:

Leder
Thomas Bringsli Midtun, leder@arnaslk.no

Nestleder
Susan K. Berg

Kasserer
Lene Terese Berg (kasserer@arnaslk.no)

Styremedlem
Paal Nævdal
Birthe Skar

Varamedlem
Monika Antun
Trond Hauge