Informasjon til Arna SLK sine svømmere og foresatte

Klubben står foran mange endringer. Bassenget på Garnes skal rehabiliteres, og vi bli i stengt i inntil 3 år. I tillegg blei anlegget utsett for et lynnedslag som gjør at bassenget ikke vil starte opp igjen etter ferien. Så selv om anleggsperioden ikke starter så tidlig som august, må klubben flytte all sin aktivitet fra august. 

Kapasiteten i AdO august-oktober er svært trang, da også Bergen Vest Svømmeklubb også bruker AdO som avlastningsbasseng. Men 1.okt skal Ortun være i drift igjen, og det betyr at Arna SLK kan få litt mer treningskapasitet i AdO Arena. Høsten blir altså planlagt i to deler; august-oktober med noe knapt med treningstid. Men oktober og utover håper vi at vi vil få økt tilbudet noe.   

OPPSTARTSLEIR – EN KICKSTART PÅ NY SESONG

Slik tradisjonen har vært inviterer vi alle svømmere på Oppstartsleir i Strandebarm, se tidligere utsendt informasjon på Spond.

GULLFISK, LAKS og UR TRENER I YTRE-ARNA

Fra skolestart vil Gullfisk, Laks og UR sine treninger bli i bassenget på Ytre-Arna. Fra etter høstferien vil vi se på muligheten for å tilby noe trening i AdO, men dette kommer vi tilbake til.

K-GRUPPENE

Vi jobber fortsatt med tider og organisering, men det er avklart at våre fire eldste og mest erfarne svømmere skal få treninger i AdO sammen med BSC. De er fortsatt Arna-svømmere, men vi betaler noe av trenerlønnen til BSC-treneren. Når det gjelder de andre på K3 og K4 er det fortsatt noe vi jobber med, og det er ikke sikkert vi vil klare å lande noe her før på slutten av sommerferien. Men disse vil da være en samlet gruppe fra høsten av.

Informasjon om oppstart og annen info vil komme på Spond, så pass på at du har varslinger og følg med.