Bli medlem i Arna SLK

Ønsker du å bli medlem i Arna SLK? Hjertelig velkommen til oss!

Dersom du vil begynne i svømmeskolen, les informasjonen her: http://arnaslk.no/svommekurs-i-bergen/

Informasjonen på denne siden gjelder alle som skal begynne på eller er en del av treningsgruppene våre, eller som ønsker å være støttemedlem i Arna SLK.

Medlemmer må:

  1. Bruke vårt innmeldingsskjema her: https://club.spond.com/landing/signup/arnasvømmel
  2. Betal tilsendt treningsavgift og medlemskontigent inne på Spond.

Klikk her for å sjekke gruppeinformasjon

For å delta på svømmegruppene våre må du melde deg på gruppen ved å registrere deg og betale medlemskontigent/treningsavgift i medlemssystemet vi bruker, Spond club. Vi melder selvsagt ikke på stevner før man har registrert seg og betalt kontigenten.

Dugnad

En stor del av klubbens inntekter er i fra dugnadsarbeid foresatte gjennomfører hver sesong. Dugnader består i hovedsak av å arrangere lokale svømmestevner. Oppgavene varierer fra å stå i kiosk, servere mat, tidtaking og øvrige oppgaver på et svømmestevne. Vi håper at alle våre medlemmer/foresatte ønsker å bidra.

Medlemskontigent 250,-(NB! Betales én gang i året)

Fra og med 2022 kommer både treningsavgift og medlemskontigent som faktura inne på spond for alle medlemmer.

Treningsavgift

Betaling gjelder også som påmelding til treningsgruppe.
Gullfisk
pr. halvår 900 kroner
Laks
pr. halvår 900 kroner
Ungdomsrekruttene
pr. halvår 900 kroner
K4
pr. halvår 1300 kroner
K3
pr. halvår 1500 kroner
K2
pr. halvår 1800 kroner
K1 / Bergensvømmerne
pr. halvår 2000 kroner
T1
pr. halvår 900 kroner
Masters
pr. halvår 900 kroner
Støttemedlem  (NB! Betales én gang i året)
pr. år 250 kroner

Er du usikker på hvilken gruppe som gjelder for din svømmer, send mail til treneren du har vært i kontakt med. Har du problemer med innmelding? Kontakt mathilde.konstanse@hotmail.com

Forsikring

Utøvere til og med det året de fyller 12 år er dekket av barneidrettsforsikringen.

Utøver over 12 år som ikke har lisens hos NSF (alle svømmere som svømmer approberte stevner har denne) må ha ulykkesskadeforsikring på egenhånd.

De aller fleste nordmenn har en form for ulykkesskadeforsikring, men  vilkårene er selvsagt litt forskjellige. Så her er det viktig at dere som foresatte er bevisste.

Forsikringen som inngår i lisensen som NSF har, er veldig relevant i forhold til svømmeidrettene – ettersom det nå også omfatter belastningsskader. Vi anbefaler denne lisensen/forsikringen for alle våre svømmere!

Info om lisens/forsikring:

http://svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/lover-for-klubbdrift/#1453122191647-b77a0e86-e022

Evt. spm kan rettes til mathilde.konstanse@hotmail.com