Spennende ny satsing i Bergensvømmerne

I mange år har våre beste svømmere svømt for Bergensvømmerne. Treningene har da foregått først i Sentralbadet, og siden i AdO. Dette har vert noe vi har gjort for at våre beste skal få riktig matching og de aller beste treningsvilkår vi kan tilby i Norge.

Utvidet samarbeid, ny gruppe i Bergensvømmerne

Sammen med de to andre BS-moderklubbene, Delfana og Åstveit, har vi de siste par årene sendt svømmerne på Arna SLK sin beste treningsgruppe til AdO tre ganger i uken for felles trening. Svømming krever veldig mye trening og innsats når man kommer til dette nivået, og ved å samarbeide i treningsarbeidet, tror vi at vi gir svømmerne de beste forutsetninger for å få ut potensialet sitt.

Vi ser hele tiden på måter å bli bedre på, og styrene i  BS, Åstveit, Delfana og Arna, har sammen med de sportslige ansvarlige i klubbene, gått inn for at vi kjører i gang et prøveprosjekt der A-gruppene (K1 for oss) slås sammen til to rekruttgrupper i Bergensvømmerne. Prøveprosjektet går i første omgang fram til nyttår, men vi har langsiktige ambisjoner for dette prosjektet.

Alle svømmerne på dette nivået skal konkurrere som Bergensvømmerne (BS/Arna, BS/Delfana og BS/Åstveit)

Noe av det som er spennende med denne satsingen…

  • Høyere nivå – Bedre matching for den enkelte svømmer
  • Vi ønsker å forhindre ungomsfrafallet som er et stort problem i idretten. Større og sterkere sosialt miljø med nye utfordringer for den enkelte svømmer.
  • Samme treningsopplegg – en «felles vei» til Bergensvømmerne
  • Minske gapet mellom Bergensvømmernes elitegruppe og moderklubbene
  • Dedikert trener for gruppen i tett samarbeid med hovedtrenerene i moderklubbene skal gi bedre forhold for svømmerne og mer utveksling av kunnskap og erfaring mellom klubbene.
  • og mye mer …

Trener for gruppen blir i prosjektets prøveperiode, Morten Urdal. Morten er i dag daglig leder i Delfana, men har sagt ja til å være med som trener i dette prosjektet. Morten er en meget erfaren svømmetrener som har hjulpet fram mange sterke svømmere, så dette ser vi fram til.

Hva betyr dette for de som ikke skal svømme i denne gruppen?

For de aller fleste har ikke dette noen umiddelbar effekt, og vi som klubb skal fortsette å jobbe med å legge til rette for at alle som svømmer i Arna får gode treningsvilkår og mulighet til å utvikle sitt potensiale. Vi skal fortsatt ha fokus på rekruttering og å ha en flott svømmeklubb i Arna, samtidig skal Arna levere mange gode svømmere til Bergensvømmerne, først gjennom rekruttgruppen, så til BS elite.

Uansett! #goarnaorgohome 🙂

Evt. spørsmål kan sendes til Kristian Blom på e-post leder@arnaslk.no