Hvordan bli medlem i Arna SLK

Vi er i oppstartsfasen av ny sesong, og vi vet at vi har mange som har gått på kurs, pluss en del nye ungdomsrekrutter, på vei inn i svømmeklubben. Til alle dere: Hjertelig velkommen!

For å være med å svømme i Arna SLK er det kjempeviktig at man er registrert medlem. Det er flere grunner til dette:

  1. Barn under 13 år er dekket av barneidrettsforsikringen, og vi må derfor sørge for at alle er med her
  2. Vi sender ut mye informasjon på e-post gjennom vårt medlemssystem. Bla endringer i treningstider og annen viktig informasjon.
  3. Betaling av medlemskap og treningsavgift er viktig for klubbens økonomi. ALLE våre trenere er lønnet.
  4. Vi organiserer dugnadsoppgaver gjennom medlemsportalen
  5. Påmeldinger til forskjellige arrangement skjer gjennom portalen

Og så videre …

For nye medlemmer så er punkt 1 og 2 de aller viktigste, og vi håper derfor dere i allefall tar dere tid til å få registrert barnet på riktig gruppe, så kan alt det andre komme siden.

Les mer om medlemsprosessen her: http://arnaslk.no/medlem/

NB! Dugnad for helt nye sier vi er «valgfritt», men vi håper jo at flest mulig velger å bli med. Det er på dugnad relasjoner til andre foresatte i klubben etableres, og det tror vi er kjempeviktig for egen og barnas trivsel i klubben.