Lisenser for 2016

Alle som skal svømme approberte stevner må ha lisens via NSF for dette. For de som allerede har svømt approberte stevner vil man få tilsendt informasjon om betaling for fornying, men de svømmerne som skal delta for første gang må da få tildelt lisens. Alle som er født i 2006 eller før, som skal delta på approbert stevne, og aldri har gjort dette før, må altså melde fra til Ronny Førland,kasserer@arnaslk.no, så ordner han lisens.

Dersom dere er usikre på om svømmeren skal stille på approberte stevner kan dere spørre treneren på treningsgruppen.

Svømmere fra 13 årsalderen (2003) skal ha lisens for å være dekket av forsikringene som tilbys gjennom de forskjellige lisensene. Før denne tid er man dekket av barneidrettsforsikring om man er registrert medlem i klubben. Dersom man ikke bestiller lisens, er det foresattes ansvar å ha forsikring på annet vis.

 

Hvorfor lisens?
NSFs medlemsklubber har vedtatt på svømmetinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser i NSF må ha gyldig startlisens (NSF lover og regler – L 15).
Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (10-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen, og derfor er denne lisensen rimeligere enn grunnlisens og utvidet lisens).

Les mer om dette hos svømmeforbundet (avvent betalingsinformasjon på e-post)

Legg igjen en kommentar