Ny styresammensetning

Onsdag 5. mars hadde vi årsmøte i Arna SLK, der det ble valgt nye medlemmer til styret. På styremøte denne uken ble styret konstituert, og vi kan dermed presentere den nye sammensetningen.

Leder: Kjersti Krogsrud
Nestleder: Kristian Blom
Kasserer: Ronny Førland (Ny)
Sekretær: Susann Kristin Berg
Sportslig ansvarlig: Bård Kreybu
1. vara: Janne Gro Rasmussen
2. vara: Eli Knutsen (Ny)

Vi vil takke Terje Mjelde for mange års innsats i styret og som klubbens kasserer. Vi vil også takke Yngve Lohne for hans innsats det siste året. De fikk takk og velfortjent oppmerksomhet på forrige styremøte.

Legg igjen en kommentar