Stevnepåmelding Kjustarten

Alle stevnepåmeldinger skal gjøres via dette skjema: http://bit.ly/stevne-arna

 

Kjustarten i Stemmemyrshallen, 22.-23.april (Uapprobert)

Gullfisk, Laks og UR født 2001-2009

Påmeldingsfrist 7.april kl 20.00

Les invitasjon her:Innbydelse Kjustarten 22-23 april 2017kurs-2

Om påmelding

  • Det koster penger å delta, og Arna SLK betaler dette. Ikke meld deg på om du ikke tenker å komme.
  • Ved etteranmelding vil prisen ofte dobles. Denne kostnaden må svømmerens foreldre / foresatte dekke. Informasjon kommer evt. i etterkant av stevnet.
  • Dersom du er usikker på øvelser kan du skrive det og be trener velge.
  • Dersom du ikke skriver noe på øvelser antar vi at du skal være med alle stevnedager og trener velger da øvelser
  • Trener vil også anbefale og be utøver prioritere øvelser
  • Trener kan også stoppe svømmere fra å melde seg på øvelser som utøver ikke mestrer. Dette er til utøvers beste.

Mer om rutiner:
http://arnaslk.no/for-svommerne/pameldingsrutiner/