Har du bilder fra Arna?

Hvert år produserer vi Arnakalenderen, og i disse dager går vi i gang med produksjon av Arnakalenderen 2017.

For at Arnakalenderen skal være det gode produktet vi ønsker det skal være, er vi avhengig av gode bilder. Hvert år er det mange arnabuer som bidrar med bilder, og vi håper at vi også i år kan få gode bidrag fra Arna og området rundt.

Dersom dere ønsker å bidra med bilder kan dere sende e-post til post@arnaslk.no og vi vil vurdere bildet opp mot andre motiv vi mottar. Dette er ikke noe vi betaler penger for, så det å få bildet i Arnakalenderen må sees på som veldedighet fra fotografen. Bildet vil selvsagt ha fotografens navn ved seg, så noe heder og ære får man for et flott bilde.

Bilder vi mottar må være godkjent av fotograf, eller eier av foto. Sørg også for at navn oppgis riktig, slik at vi unngår skrivefeil.

Vi kan ikke trykke alle bilder vi mottar, så det vil bli gjort et utvalg basert på kvalitet, årstid og lokalitet. Det betyr at dersom vi har 10 vinterbilder av høy kvalitet, må vi dessverre velge vekk en del, men kanskje vi kan bruke det senere år.

Uansett, vi håper dere ønsker å bidra til å lage en flott Arnakalender 2017!

Send ditt bidrag til post@arnaslk.no