Medlemskontigent høsten 2014

Høstens medlemskontigent skal betales i disse dager. De det gjelder skal ha mottatt mail med informasjon, dersom dere ikke har mottatt denne, kan dere lese informasjon om medlemskontigent på denne siden: http://arnaslk.no/for-svommerne/medlemskontigent/

Dersom dere ikke har mottat mail, setter vi pris på om dere gir en tilbakemelding til kasserer@arnaslk.no, slik at vi kan holde registerene våre oppdatert.