Publikumsbading

Det er dessverre ikke publikumsbading i Arna pr. dags dato. Bassenget på Garnes er stengt for rehabilitering, og det er ikke nok kapasitet i Ytre Arna til å holde publikumsbading. 

Dersom du er voksen og ønsker å trene svømming, så har vi treningstilbud for voksne to ganger i uken.
Vi har også både opplæringstilbud og treningstilbud til alle barn og ungdom fra 2år og oppover.

Dersom dere ønsker å bade hele familien, så anbefaler vi f.eks. AdO Arena, Slåtthaughallen, Åstveithallen og Vannkanten.