Sverdfisk

Antall treninger i uken: 5 (Forventet deltagelse på 4 økter. Unntak avtales med trener.)
Alternativ trening: 2

Meter per trening: 1200-3500

Mål for dette nivå: Det skal være gøy og svømme. Fokuseres på den enkeltes individuelle utvikling. Nedtonet sammenligning mellom medlemmer i gruppen. Enkel teknisk forståelse, minst mulig motstand størst mulig fremdrift.

Sesong: Følger skoleruten men trener når det er planleggingsdager. Deltar på oppstartingsleir sommer, trening i enkelte ferier når dette er hensiktsmessig.

Skal mestre: Alle svømmearter med vendinger og starter (også IM). Stevne prosedyrer og regler må forståes. På dette nivået skal alle svømmearter beherskes slik at de ikke opplever å bli disket. Alle former for sculling. Mange ulike drills og hvilken funksjon de har. Alle svømmerne på dette nivå skal ha gjennomført ÅM øvelsene enten på stevne eller i et eget test stevne.

Prøve å lære: Ta ansvar for egen fremgang og trening. Hva er fremdriftsfaser og hva er motstandsfaser. De bør også forstå hvorfor en teknikk er mer hensiktsmessig enn en annen. Ryggkick under vann, ”knekk start”, ”Wave breast”, enkel treningslære og kostlære.

Oversikt over treningsgrupper