Piraja

Antall treninger i uken: 6 (Forventet deltagelse på 5 økter. Unntak avtales med trener.)
Alternativ trening: 3

Meter per trening: 3500-6000

Mål for dette nivået: Stimuleres til å se verdien av det å mester en aktivitet og vektlegge konsekvensene av god trening over tid. Svømmerne skal utvikle forståelse for hva som er en god trening og hva som er en dårlig trening? Svømmerne skal utvikle en sterk indre motivasjon for det de holder på med. Teknisk skal det fokuseres på den subjektive teknikk opplevelsen. De skal ha en opplevelse av den optimale posisjon i vann. Svømming og trening skal bli en viktig del av identiteten til den enkelte svømmer. Utvikle mål og målsettinger for den enkelte svømmer (i samarbeid med trener).

Sesong: Følger skoleåret med oppstartingsleir sommer, trening i ferier når dette er hensiktsmessig.

Skal mestre: Alle svømmearter med vendinger og starter. Det skal være effektive starter og vendinger. Alle former for sculling skal mestres. Kunne alle drillsøvelser
som er i bruk i klubben, og hvilken funksjon de har. Skal forstå hvorfor en teknikk er mer hensiktsmessig enn andre. Rygg kick under vann. ”Wave breast”, enkel treningslære og kostlære. Hva er fremdriftsfaser og hva er motstandsfaser.

Prøve å lære: Å utføre ulike former for vendinger å finne den som passer best for individet. Holde riktig hastighet for å utvikle aerob og anarob utholdenhet. Sette seg mål og evaluere disse. Race pace finne riktige hastigheter.

Oversikt over treningsgrupper