Hai

Antall treninger i uken: 8 (Forventet deltagelse på 7 økter. Unntak avtales med trener.)
Alternativ trening: 3-5
Styrke: 2-3 (gjelder ikke alle)

Meter per trening: 4000-9000 (Avhengig av periodisering)

Mål for dette nivået: Terpe konkurranseferdigheter, svømmerne skal få en forståelse av alle faktorer som virker inn på konkurranseprestasjonene. Utøverne drilles i å sette egne mål og analysere krav for måloppnåelse. Svømmerne skal ha ferdighetene til å evaluere egen innsats. Svømmerne skal være bevisst på hvilke rollemodeller de er for andre svømmere i klubben. Klubbtilhørigheten skal være sterk, og de skal unne hverandre fremgang.

Sesong: Trene alle ferier hvor det passer i forhold til konkurransesesongen. 2-3 ukers langbane leir om sommeren. 3-5 uker fri om sommeren.

Skal mestre: Alle svømme og vendingsteknikker. Uttøyningsøvelser på alle brukte muskelgrupper. All terminologi som blir brukt i treningssituasjon. Skadeforebygging og treningsrapportering. Forståelse for viktigheten av at svømmeren representerer en klubb og ikke bare seg selv.

Sette seg egne mål for sesongen, og for karrieren, og skal kunne evaluere egne mål.

Alltid gi treneren beskjed når de ikke kan komme på trening. Negativ omtale av trenere og andre svømmere i garderober osv. skal ikke forekomme!

Prøve å lære: Treningslære og teknikkforståelse. Se treningen i en helhetlig livssituasjon. Lære hvordan man formidler teknikk videre. Regulere sin egen spenning.

Oversikt over treningsgrupper