Delfin

Antall treninger per uke: 3-4
Antall meter per trening: 900- 1500

Mål for dette nivået: Treningen gjøres variert og spennende slik at svømming som treningsform oppleves som positivt. Målet i denne gruppen er at flest mulig av svømmerne får positive holdninger til trening. Teknisk fokuseres det på balanse i vannet og kroppskontroll.

Sesong: Følger skolen, bør trene når det er planleggingsdager osv. Dette avklares med trener. Eventuelle frivillige treninger i julen. Oppstartingsleir med sosialt tilsnitt ved slutten av sommerferien.

Skal mestre: Flyte på rygg og mage. Rygg bryst og crawl med vendinger. Alle former for sculling. Mange ulike drills og hvilken funksjon de ulike drillsene har. Viktigheten av oppvarming og uttøying. Skal kunne tøye ut de viktigste muskelgruppene.

Prøve å lære: Butterfly, IM vendinger. Ryggkick under vann. Hvorfor er en teknikk bedre enn andre teknikker?

Oversikt over treningsgrupper