Bergensvømmerne (Elite)

Antall treninger i uken: 10+
Alternativ trening: 5-6
Styrke: 2-3

Meter per trening: 4000-9000 (Avhengig av periodisering)

Bergensvømmerne er et elite- samarbeid mellom Arna, Delfana og Åstveit. Dette er et tilbud for våre aller flinkeste svømmere. Her skal svømmerne som er på et høyt nasjonalt nivå kunne utvikle seg videre, og få ut sitt fulle potensial.

Bergensvømmerne holder til i sentralbadet i Bergen sentrum og ledes av hovedtrener Finn Zachariassen.

For mer informasjon om Bergensvømmerne, besøk nettsiden deres her: http://www.bergensvommerne.no

Oversikt over treningsgrupper