Påmeldingsrutiner

Påmeldingsskjema

Til alle stevner, leirer eller andre ting som har krav om påmelding blir det lagt ut tydelige instruksjoner om hvordan påmelding skal foregå. Vi har et brennende ønske om at så mange som mulig skal få delta på våre arrangement, og det betyr også at vi bruker betydelig med tid på å følge opp påmeldinger, og faktisk ta direkte kontakt med folk som vi vet «egentlig eller kanskje» vil være med. Vi prøver også hele tiden å engasjere nye folk, og dette er viktig og tidkrevende.

Det er viktig å overholde frister, og en del henvendelser kommer etter at fristene har gått ut. Dette skaper merarbeid til en oppgave som allerede er tidkrevende. I verste fall gjør det at vi må si nei, eller så genererer det ekstrautgifter for klubben dersom vi må etteranmelde på stevner.

NB! Det er ikke noen garanti for at vi kan eller vil gjøre etteranmeldelser selv om stevnet åpner for dette. Stevnepåmelding er en tidkrevende jobb, og vi er da avhengig av at den som gjør jobben er tilgjengelig og har mulighet til å ta dette.

Vi har full forståelse for at det ikke alltid er lett å følge opp alt som man ønsker, og vi vil strekke oss det vi kan, men vi oppfordrer likevel til at alle strekker seg lengst mulig for at påmelding skal gå glatt for alle.

Vi ber om at følgende enkle regler følges:

  1. Les nøye instruksjonene på det som legges ut på Spond.
  2. Dersom dere lurer på noe, spør så tidlig som mulig.
  3. Overhold tidsfrister. Det er alltid våre (Arna SLK) sine tidsfrister som gjelder, dersom invitasjon til stevnet har en annen tidsfrist, er det den bufferen vi har lagt inn for å få jobben gjort.

Påmeldingsskjema

Kostnader

Ved etteranmelding dobler de fleste arrangører startavgiften. Det betyr at dersom det koster 75 kr med en start, vil den samme starten ved sen påmelding koste 150 kr. Arna SLK dekker startavgiften, men ved sen påmelding må ekstrakostnadene dekkes av svømmeren.

NB: Dersom man melder seg på stevner som vi ikke har på terminlisten vår, må man regne med å betale startavgiften selv.

Kostnader ved avmelding

Ved avmelding av stevner, av andre grunner enn sykdom, må svømmer regne med å dekke utgiftene, eller i allefall deler av utgiftene, som påløper for svømmeklubben.

På alle stevner betales en startavgift. Vanligvis mellom 50 og 100 kr pr start. Denne avgiften har vi i Arna praksis for å dekke 100%. Det betyr at på et vanlig  stevne ser vi fort en kostnad på mellom 300 og 600 kr, bare for å starte.

På reisestevne er det også andre faktorer som spiller inn. Transport og hotell f.eks. Det er ikke nødvendigvis enkelt å avbestille.

Vi prøver å være rimelige, men det er viktig å vite om disse tingene, slik at man gjør en nøye vurdering før man melder seg på stevne.

Hvordan melde på stevne

Meld alltid på via arrangement som er lagt ut på Spond med angitt påmeldingsfrist for stevne.

På en del stevner (approberte) ønsker vi at treneren skal avgjøre hvilke øvelser svømmeren bør svømme (i samråd med svømmer). Grunnen til dette er at treneren har oversikt over sportslige mål, kapasitet og mestringsevne. I konkurransesammenheng er det f.eks viktig at man mestrer øvelsene for ikke å bli disket, og om man skal kvalifisere seg og gjøre en god figur på f.eks LÅMØ, må man jobbe med disse øvelsene, også i konkurranse.