Kriterier for flytting mellom treningsgrupper

Flytting av svømmere mellom grupper gjøres etter en helhetsvurdering av trener for de ulike grupper og hovedtrener basert på følgende kriterier:

  • Treningsflid (Fremmøte og gjennomføring av trening)
  • Konsentrasjon og fokus under trening
  • Konkurranseresultater (I forhold til alder og biologisk utvikling)
  • Personlighet og engasjement (Utøver har en positiv innstilling og bidrar til et godt treningsmiljø)
  • Talent (Fysisk, mentalt, treningsmessig)
  • Teknikk(Teknisk utførelse av starter, vendinger og svømming i de ulike svømmearter)

Kriteriene er i uprioritert rekkefølge.

 

Slik foregår det i praksis

  1. Aktuelle svømmere får tilbud fra trener om hospitering med en annen gjeng i henhold til kriteriene som er beskrevet. Foreldrene vil også få beskjed om dette.
  2. Svømmeren trener med den nye gjengen på ett gitt antall treninger i uken. De andre treninger trenes fremdeles med full innsats i egen gjeng.
  3. Det blir etter en 2-3 måneders prøveperiode gjort en vurdering fra trenernes side om svømmeren er klar for å bytte gjeng permanent. Denne overflyttingen er også avhengig av at svømmeren har fulgt opp når det gjelder oppmøte, innsats, utvikling osv.

 

Avbrutt hospitering

Hospitering og eventuell overgang til den nye gjengen forutsetter at svømmeren fortsetter å vise god innsats og oppmøte både i den nye og den inneværende gjengen. Hvis dette ikke blir fulgt opp kan hospiteringen bli avbrutt og svømmeren går tilbake til å trene med sin vanlige gjeng. Dette kan også skje etter en periode hvis svømmeren ikke takler nivået på flere områder i den nye gjengen.

Hvis utøvere trener vesentlig mindre enn den veiledende (for sin alder/gruppe) eller på forhånd avtalte treningsmengde, kan man bli flyttet til en annen gruppe for å gi plass til utøvere som ønsker å trene mer.

Spørsmål om flytting mellom grupper osv skal først og fremst tas opp med svømmerens nåværende trener.

Hovedtrenerne i ASLK, Even Holm og Marina Rasmussen