Author: Susann K Berg

Årsmøte 2020

Årsmøtet i svømmeklubben ble avholdt i kveld. Møtet forløp normalt, og vi fikk tid til å gå gjennom årsmelding, regnskap og budsjett...