Marienlyst Open

Marienlyst Open

Vi reiser på Marienlyst Open i Drammen. Dette er et langbanestevne for kvalifiserte med minst 3 krav. 2005 og eldre. (K1-K3)

Stevnet krever at man svømmer innenfor gitte tider. Se invitasjon eller sjekk om du har nødvendige krav på medley.no under siden Ranking / Kvalkrav

http://www.medley.no/dokumenter/innbydelser/2018/april/20180427MarienlystOpenI.pdf

Vi reiser med tog 27. april og kommer hjem sent 29. april. Svømmerne må ha fri fra skolen fredag 27. april.

Prisen settes eksakt når alle påmeldinger inne, men vi forventer at det ligger et sted mellom 1800 – 2200 kr.

Detaljert informasjon kommer etterhvert. Om ikke vi hører annet regner vi med at ALLE skal reise med tog OG overnatte på hotellet.

Påmelding i medlemsportalen, http://medlem.arnaslk.no (innen torsdag 5. april)

For øvelsespåmelding: http://bit.ly/stevne-arna (innen søndag 15. april)