Innkalling til årsmøte i Arna Svømme- og livredningsklubb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Arna SLK. 

Årsmøtet avholdes på Garnes barneskole onsdag 22.mars 2023 kl 1800. 

I tillegg til vanlige årsmøtesaker og valg, ønsker styret at årsmøtet skal ta stilling til Arna SLK sin avtale med Bergensvømmerne. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 8.mars 2023 til Monika Antun v/monika.antun@vaksdal.kommune.no (klubbens epostadresser har vi midlertidig problem med). Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på. Ta kontakt med leder Monika Antun på epost (som over) eller telefon (48880311), eller administrativt ansatt Mathilde Rasmussen for å få dokumenter tilsendt (mathilde.konstanse@hotmail.com).

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Arna SLK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Arna SLK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Arna SLKs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Monika Antun, styreleder, kontaktes på telefon eller e-post. 


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret 

Vedlegg: