Foreldremøte 9.mars

Etter en lang periode med pandemi utfordringer og få treffpunkt, ønsker vi å samle nye og gamle svømmeforeldre til et lite foreldremøte. Her vil vi gi litt generell informasjon omkring aktiviteten i klubben som vi tenker er nyttig for dere foreldre å vite litt om.

Sted: Garnes Barneskule – onsdag 09.03 kl.18-20

Agenda:

  1. Arna SLK hvem er vi
  2. Fra svømmeskole til Masters.(Litt info om de forskjellige gruppene, forventninger, treningsmengde osv)
  3. Økonomi og dugnad
  4. Info omkring rehabilitering av bassenget
  5. Info om nettside, Spond, Facebook
  6. Terminliste- Hva skjer i løpet av et år
  7. Stevner- påmeldingsrutiner, (approbert/uapprobert, reisestevner)
  8. Eventuelt

Vell møtt alle sammen! 🤩