Årsmøte 2022 (ny dato)

Ettersom vi ligger litt bak med regnskapet for 2021 grunnet nytt regnskapsbyrå, ser vi oss nødt til å utsette årsmøte to uker. Ny dato for årsmøtet vil derfor være 23.mars (ikke 9.mars som tidligere innkalling).

Styret i Arna SLK innkaller til årsmøte onsdag 23.mars kl.18:00, med fysisk oppmøte på Garnes barneskole.

Agenda er valg og ordinære årsmøtesaker. Innsendte saker må være sendt inn seinest 1.mars til styret@arnaslk.no. 

For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha betalt medlemskontigenten for 2021 før årsmøtet. Denne skal ha blitt sendt ut til alle via Spond og mail til de som ikke har Spond. Dersom du ikke har fått faktura og vil ha må du sende en mail til mathilde.konstanse@hotmail.com

Det vil bli enkel servering. Vel møtt!