Nytt medlem-, dugnad- og betalingssystem

Medlemssystem og betaling

Fra og med 2022 vil vi gå over til å bruke Spond Club som medlemssystem for våre medlemmer, og gå vekk i fra vår tidligere medlemsportal. For våre allerede eksisterende medlemmer trenger man ikke gjøre noe, men man får tilsendt faktura for medlemskontigent og treningsavgift på spond. Påmelding til leirer og arrangementer vil også bli på spond med betaling. Vi ser på dette systemet som både enklere for oss som klubb og for dere som medlemmer.

For nye medlemmer bruker man innmeldingsskjemaet her: https://club.spond.com/landing/signup/arnasvømmel

Les mer om all info for mye medlemmer her: https://arnaslk.no/medlem/

Dugnad

En stor del av klubbens inntekter er i fra dugnadsarbeid foresatte gjennomfører hver sesong. Dugnader består i hovedsak av å arrangere lokale svømmestevner. Oppgavene varierer fra å stå i kiosk, servere mat, tidtaking og øvrige oppgaver på et svømmestevne. Vi håper at alle våre medlemmer/foresatte ønsker å bidra. Ettersom vi går vekk i fra medlemsportalen, må man nå melde seg på dugnad via vår side på «ivolunteer». Her er det enkelt å melde seg på, få all info om oppgaven og påminnelsemail før oppgaven.

Du melder deg nå på dugnad via denne siden: https://983685617.ivolunteer.com

Dugnadspoeng

Vi håper som nevnt at alle vil bidra, men jo mer tid og penger vi bruker på et medlem, jo mer dugnad håper vi foresatte vil bidra med. Derfor forventer vi et antall dugnadspoeng ut ifra hvilken gruppe man har en svømmer i.

  • Gullfisk, Laks og Ungdomsrekruttene: 6 dugnadspoeng
  • K4, K3: 8 dugnadspoeng
  • K2, K1, BS: 10 dugnadspoeng