Registrering til høstsesongen 2021

Da er det endelig klart for en ny svømmesesong og vi krysser fingrene for at det blir flere gode svømmeopplevelser i månedene som ligger foran oss. Samtidig må vi i gang med de vanlige rutinene med registrering av svømmere og dugnadsoppgaver. Vi har spesielt to store oppdrag denne høsten. Det er at vi er med å arrangerer AdO Open i slutten av september og arrangerer et eget stevne første helgen i oktober – Arna SLK 50 år jubileumsstevne!! Vi håper derfor at folk vil bidra og hjelpe oss med å gjennomføre disse fine arrangementene for svømmerne og klubben.

Registering

  • Logg inn på din bruker på medlem.arnaslk.no (eventuelt for nye brukere: lag ny bruker)
  • Register dugnad som passer for deg (minimum 3 poeng)
  • Register svømmer under riktig gruppe på aktiviteter og betal treningsavgift.

Dugnad

Som vanlig er det også forventet at medlemmer bidrar på dugnad for å få klubbens drift til å gå rundt. Vi opererer med et system med dugnadspoeng der man får poeng alt etter hvilke oppgaver man tar på seg. For høstsesongen har vi satt 3 poeng som en nedre grense, men vi ønsker at spesiellt svømmmere på K-gruppene og BSB/BS tar på seg mer enn dette, da disse svømmerne får en god del subsidiering fra klubben til aktiviteter som leir og stevner. Det er selvsagt lov for alle å bidra mer enn disse 3 poengene, som er svært mye lavere enn det vi har hatt før (pga publikumsbading utgår).

Vi kan ikke pålegge noen å gjøre dugnad, så om man ikke ønsker å bidra, kan man sende en mail til mathilde.konstanse@hotmail.com om dette, så åpner vi for registrering.

Registrer deg her: https://medlem.arnaslk.no

HUSK

  • Velg dugnadsoppgaver til AdO Open og Jubileumsstevne først!
  • Foreldre på K-gruppene og BSB/BS forventer vi bidrar så mye de kan.
  • Dugnad er frivillig, men også avgjørende for at vi kan gjøre idretten vår billigere og mer tilgjengelig for flere. Det er og en nydelig måte å bli kjent med folk på. Bli med!