Registrering til vårsesongen 2021

Da er det endelig klart for en ny svømmesesong og vi krysser fingrene for at det blir flere gode svømmeopplevelser i månedene som ligger foran oss. Samtidig må vi i gang med de vanlige rutinene med registrering av svømmere og dugnadsoppgaver. Ettersom vi ikke vet hva fremtiden bringer nå under korona-pandemien kan det være at dugnadene dere melder dere opp til blir avlyst, da vil det ikke bli noe endringer utover det. Vi velger å sette opp dugnader for et «normalt» år, slik at vi ikke står uten hjelp dersom stevnene blir arrangert. 

Registering

  • Logg inn på din bruker på medlem.arnaslk.no (eventuelt for nye brukere: lag ny bruker)
  • Register dugnad som passer for deg (minimum 3 poeng)
  • Register svømmer under riktig gruppe på aktiviteter og betal treningsavgift.

Dugnad

Som vanlig er det også forventet at medlemmer bidrar på dugnad for å få klubbens drift til å gå rundt. Vi opererer med et system med dugnadspoeng der man får poeng alt etter hvilke oppgaver man tar på seg. For vårsesongen har vi satt 3 poeng som en nedre grense, men vi ønsker at spesiellt svømmmere på K-gruppene og BSB/BS tar på seg mer enn dette, da disse svømmerne får en god del subsidiering fra klubben til aktiviteter som leir og stevner. Det er selvsagt lov for alle å bidra mer enn disse 2 poengene, som er svært mye lavere enn det vi har hatt før (pga publikumsbading utgår).

Vi kan ikke pålegge noen å gjøre dugnad, så om man ikke ønsker å bidra, kan man sende en mail til mathilde.konstanse@hotmail.com om dette, så åpner vi for registrering.

Medlem

Alle medlemskap organiseres og betales gjennom idrettsforbundets standardløsninger. Det er viktig at alle betaler medlemskap gjennom denne løsningen. Mail blir sendt ut til alle om dette. Om du ikke har mottar denne, gi beskjed til mathilde.konstanse@hotmail.com.

Registrer deg her: https://medlem.arnaslk.no

HUSK

  • Velg dugnadsoppgaver til LÅMØ-kvalik først om det passer.
  • Foreldre på K-gruppene og BSB/BS håper vi bidrar så mye de kan, spesielt på store stevner i AdO.
  • Dugnad er frivillig, men også avgjørende for at vi kan gjøre idretten vår billigere og mer tilgjengelig for flere. Det er og en nydelig måte å bli kjent med folk på. Bli med!