Svømmekurs høstferien 2020

Arna SLK er med å arrangerer intensivopplæring for barnehager i vårt område og for barn i alderen 6-12år i høstferien 2020.

INTENSIVOPPLÆRING FOR BARN 6-12år:

Arna SLK arrangerer i samarbeid med Bergensklubbene intensiv svømmeopplæring i høstferien 2020 for barn fra 6-12 år. Svømmeopplæringen går over 4 dager (mandag – torsdag) i bassenget på Ytre Arna skole og varer 60 minutter hver dag.

Opplæring vil blir tilpasset for alle nivåer. På første dag vil instruktørene dele gruppen i små grupper ut fra nivå.

Opplæringen innebærer:

  • Svømmeopplæring i vann tilpasset deltakerens nivå
  • Teori om vannvett
  • Grunnleggende innføring i selvberging og livredning
  • Varsling ved bruk av nødnummer

Link til påmelding:

https://tryggivann.no/ab/kurs.aspx?kursid=110211

https://tryggivann.no/ab/kurs.aspx?kursid=110333

Eller søk under Bergensklubbene på http://www.tryggivann.no

Opplæringen er et lavterskeltilbud og koster 400,- pr deltaker.

BARNEHAGESVØMMING:

I samarbeid med Bergen kommune, arrangerer Bergensklubbene i høstferien 2020, intensiv svømmeopplæring for barnehager i Bergen Kommune. Svømmeopplæringen går over 4 dager i Ytre Arna og varer i 60 minutter hver dag. De siste 15 minuttene bruks til livredning.

Når: Uke 41

Det er forventet at en barnehageansatt er med ut i bassenet og at en er tilgjengelig på land.

Påmelding via tryggivann. Dere finner linker her: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/personalrommet/barnehage/svommeopplaring-for-4-6-aringer-i-barnehage-hostferien-2020?fbclid=IwAR0QXaqPXTvYD_NhfkZq17A4VUzswLaSISiBkntT4Bs7thTQRWVHUZswQN4

Merk at det er barnehagene selv som melder på, ikke de foresatte til barna.

Ta kontakt på bergensklubbene@gmail.com ved spørsmål. Velkommen!