Årsmøte 2020

Årsmøtet i svømmeklubben ble avholdt i kveld.

Møtet forløp normalt, og vi fikk tid til å gå gjennom årsmelding, regnskap og budsjett på en ryddig og grei måte.

Styret

Vi takker Kristian Blom, Remi Småland, Roger Moum og Dorthe Tennebekk Vatle for kjempeflott innsats i styret gjennom flere år , og ønsker Thomas Bringsli Midtun, Birthe Skar, Monika Antun og Trond Hauge velkommen som nye styremedlemmer/varamedlemmer.

Etter kveldens valg ser styret ut som følger

  • Leder: Thomas Bringsli Midtun
  • Nestleder: Susann K. Berg
  • Lene Terese Berg
  • Paal Nævdal
  • Birthe Skar

Vara

  • Monika Antun
  • Trond Hauge

Styret konstitueres på første styremøte etter årsmøtet

Valgkomite

Valgkomite for neste år består av følgende:

Leder: Roger Moum

Dorthe Tennebekk Vatle

Tore Thomassen

Vara

Lene Hauge

Revisorer

Janne Gro Rasmussen og Rigmor Thomassen

Kontrollkomite

Leder: Kristian Blom

Remi Småland

Vara

Janne Gro Rasmussen