UTSATT til 20. mars 2019: Innkalling til årsmøte 6. mars 2019

Årsmøtet er utsatt til 20. mars kl. 18 da vi dessverre ikke kom i mål med alt grunnlagsmaterialet. Dette er beklagelig, men noe vi må gjøre for å gjennomføre årsmøtet korrekt.

mvh,

Styret i Arna SLK

—————————————————————————————-

Arna SLK arrangerer årsmøte, onsdag 6. mars 2019 på Garnes Ungdomskole kl. 18.00

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøte. Saker bes sendt til styret@arnaslk.no

Fullstendig saksliste legges ut på arnaslk.no én uke før årsmøtet. Medlemmer kan få årsmelding, regnskap og budsjett ved forespørsel.

Vi ønsker at så mange som mulig møter opp for å være med å påvirke driften av klubben vår.

Vi gjør oppmerksom at nye medlemmer må ha betalt kontingent for 2018, eller senest 6. februar 2019 for å ha stemmerett på møtet. Husk at medlemskapet er personlig, og at man ikke kan benytte fullmakt på årsmøtet.

Man kan bli støttemedlem og få stemmerett ved registrere seg i medlemsportalen som støttemedlem og betale 250,- , http://medlem.arnaslk.no eller eventuelt  betale inn kr 250,- til vår konto, 3633.51.24450, innen 6. februar. Merk med «Støttemedlem, Navn»

Kaffe og noe og bite i vil bli servert.

Saksliste Årsmøte ArnaSLK 2019