Oppstart på PU-badingen

Badetilbud for psykiskutviklinghemmede

Førstkommende torsdag 6. september kjører vi i gang bading for psykisk utviklingshemmede i bassenget på  Ytre-Arna skole. Dette er et badetilbud er et gratis tilbud for psykiskutviklingshemmede i Bergen. Arna slk stiller med badevakt med instruktørutdanning på kanten. Alle brukere må ha ledsager med seg i vannet. For mer info ta kontakt med Nora, nora@arnaslk.no eller 40202209

Bassenget er åpent fra kl. 17-18, garderober fra kl 16.45.

Velkommen skal dere være!