Årsmøte 2018

Årsmøtet i svømmeklubben ble avholdt 7. mars.

Møtet forløp normalt, og vi fikk tid til å gå gjennom årsmelding, regnskap og budsjett på en ryddig og grei måte.

Styret

Vi takker av Kjartan Melingen Nordahl for flott innsats i styret og ønsker Paal Nævdal velkommen som varamedlem.

Etter gårsdagens valg ser styret ut som følger

  • Leder: Kristian Blom
  • Nestleder: Susann K. Berg
  • Lene Terese Berg
  • Dorthe Tennebekk Vatle
  • Remi Småland

Vara

  • Roger Moum
  • Paal Nævdal

Styret konstitueres på første styremøte etter årsmøtet

Valgkomite

Valgkomite for neste år består av følgende:

Leder: Siren Taule

Rune Mikkelsen

Nora Kristin Garnes

Vara

Yvonne Kreybu

 

Revisorer

Janne Gro Rasmussen og Monika Antun skal revidere regnskapet for 2019.