Rekordantall svømmere fra Arna skal delta på LÅMØ Vest

Arna SLK skal delta med 20 svømmere under LÅMØ (Landsdels Årsklasse MØnstring) Vest som arrangeres i AdO arena 11.-13. februar. LÅMØ er en allsidighetskonkurranse for svømmere i alderen 11-16 år (2007-2002).

Rekord

De siste årene har vi hatt en stigning i antall deltakere på denne konkurransen og vi må innrømme at vi med 18 deltakere i 2017 trodde at vi kanskje hadde nådd en topp for en stund framover. På tross av at det er en god del utskiftninger, har vi likevel klart å øke antall deltakere totalt sett, og det er vi stolt av.

Allsidighet

I Arna har vi valgt å satse på LÅMØ fordi vi tror at svømmere som vil jobbe seriøst med idretten sin kommer lenger med allsidighet i bunn. Svømmerne som jobber mot LÅMØ behersker alle svømmerarter. Vårt hovedfokus er teknikk og ferdigheter før man legger inn de store treningsmengdene når man blir eldre. Vi har svømmere som hevder seg på enkeltøvelser og sammenlagt, men vi synes det er like viktig å ha en stor bredde.

Først og fremst må vi gi ros til trenerene som strekker seg langt for at flest mulig skal få mulighetene de trenger.

Framover

Vi tror at dette antagelig er litt i overkant av hva vi kan forvente oss i framtiden fordi det er mange klubber på Vestlandet som jobber hardt inn mot dette stevnet. Samtidig er det tegn på at vi nå har jobbet oss gjennom en periode med svak rekruttering, og det viser seg jo selvsagt på deltakelsen på en slik breddemønstring som LÅMØ.

Stevnet

Vi anbefaler alle å ta turen inn i AdO Arena neste helg, 9.-11. februar. Vi starter fredag ettermiddag og er ferdig søndag ettermiddag.
Følg stevnet her: https://www.facebook.com/LAMOVEST2018