Registrering vår 2018

Da er vi klar for gruppe- og dugnadsregistrering for våren 2018.

Vi setter betalingsfrist til 15. februar, men registrering ber vi  om at ALLE som skal være med å svømme våren 2018 gjør snarest slik at man er medlem og vi vet hvem som er på gruppene. Svømmere som ikke er registrert i medlemsportalen for 2018 regnes ikke som medlemmer og  vil f.eks ikke bli meldt på stevner. Trenerene vil også følge opp dette på treninger framover.

Meld på her: http://medlem.arnaslk.no

Dugnad

Det er ønske om at alle skal bidra på dugnad for at vi skal få klubbdriften til å gå rundt ift. arrangementer og for å få klubbens økonomi til å komme i havn. Svømmerne subsidieres i stor grad både i form av rimelige treningsavgifter og solid subsidiering på aktiviteter. For at dette skal kunne fortsette, må vi gjøre dugnad.

Kommende semester må alle bidra med minimum 7 dugnadspoeng, men vi forventer mer av konkurransegruppene fordi de får større tilbud og dermed med økonomisk støtte.

Forventet dugnadsmengde

Alle – 7 poeng

K4 – 9 poeng
K3 – 11 poeng
K1 + K2 + BS og BSB – 14 poeng

Selv om man forventer bidrag fra alle, kan man ikke tvinge eller kreve dette av noen. Dersom man ikke kan eller ønsker å gjøre dugnad, kan man si i fra ved å sende mail til dugnad@arnaslk.no . Husk å registrere svømmer på gruppen før man ber om å slippe dugnad slik at vi kan åpne for å fullføre betaling. Før man velger å evt. ikke delta på dugnad kan man gjerne tenke på om man kan bidra litt i steder for ingen ting.

Dommere kan registrere seg som det å få full pott, 7 poeng.

Første prioriteringer dugnad

Vi har satt opp følgende oppgaver som de som må fylles først.

LÅMØ kvalik

Vi ber om at dere gjør det dere kan for å velge LÅMØ kvalik 20.-21. januar først. Dette arrangementet er stort og krever mange frivillige.

Publikumsbading

Viktig at vi får flest mulig her så snart som mulig. Lørdag er nå kuttet til én time pga. dårlig oppmøte, så det gir også mindre poeng. Flott om dere som er livredde kan prioritere dette.

LÅMØ vest

Vi skal arrangere LÅMØ sammen med de andre bergensklubbene. Dersom du har en som skal delta her kan det jo være ypperlig å bidra her.

Hva er en funksjonær?

Dette er en samlebetegnelse som vi bruker ifbm. stevnene vi arrangere i AdO. Dette er en enkel oppgave som f.eks. tidtaking, premieutdeling, matservering eller andre lignende. Her kan ALLE bidra.

Meld på her: http://medlem.arnaslk.no

 

Støttemedlem

Husk også å registrere deg som støttemedlem, slik at du kan være med å påvirke. Årsmøtet blir 7. mars!