Oppstart på PU-badingen (psykisk utviklingshemmede)

Førstkommende torsdag 7. september kjører vi i gang bading for psykisk utviklingshemmede i bassenget på  Ytre-Arna skole. Dette er et badetilbud for psykiskutviklingshemmede i Bergen. Arna slk stiller med badevakt med instruktørutdanning på kanten. Alle brukere må ha ledsager med seg i vannet.

Bassenget er åpent fra kl. 18-19.

Badevakt denne høsten blir Marina.

Velkommen skal dere være!