Årsmøte 2017

Årsmøtet 2017 ble avholdt 22. mars.

15 personer (11 stemmeberettigede) var tilstede og ordstyrer var Andreas Vold.

Etter 9 år i styret takker Bård Kreybu for seg. Takk for lang og god tjeneste! Inn i styret kommer Remi Småland, og ellers er det justeringer blant de som allerede har vert i styret siste periode.

Styret:

 • Kristian Blom (leder)
 • Susann K. Berg (nestleder)
 • Lene Terese Berg (styremedlem, kasserer)
 • Kjartan Nordahl Mellingen (styremedlem)
 • Dorthe Tennebekk Vatle (styremedlem)
 • Roger Moum (varamedlem)
 • Remi Småland (varamedlem)

Revisorer:

 • Janne Gro Rasmussen
 • Andreas Vold

Valgkomite:

 • Sissel Småland Aasheim  (leder)
 • Rune Mikkelsen
 • Paal Arne Nævdal
 • Siren Kristin Taule (vara)