Vi ansetter daglig leder

Vi er en klubb i vekst og en klubb i framgang både på svømmeskole, treningsgrupper og breddetilbud forøvrig. Aktivitetsnivået er høyt og klubben har blitt en liten bedrift.

Stor og god dugnadsånd preger oss, og det vil fortsette å prege oss framover, likevel ser vi at det nå er på tide at vi tar nye grep for å stabilisere oss på nivået vi nå er på, samt legge et grunnlag for å kunne utvikle oss videre.

Christina Dyngeland Kjellid har jobbet som svømmeskoleansvarlig de siste årene og vert med å løfte kursvirksomheten vår voldsomt. Styret har i samarbeid med Christina utvidet stillingen og hun vil nå ha en jobb som kombinerer svømmeskole, med klubbens administrative oppgaver, samt daglig oppfølging av klubbens drift. Vi er takknemmelig for jobben Christina har gjort de siste årene, og tror hun er ideell i denne rollen for å hjelpe Arna SLK videre.

Dette er en deltidsstilling, så det vil fortsatt ligge mye ansvar på styret og andre nøkkelpersoner, men vi håper at vi med dette grepet kan sørge for en mer bærekraftig utnyttelse av ressurser og dermed gjøre oss mindre sårbare for endringer og utskiftninger. I forlengelsen av denne endringen knytter vi til oss en hovedinstruktør i svømmeskolen, som vil overta en del av oppgavene Christina har løst tidligere.

Christina er allerede godt i gang og vi håper alle medlemmer støtter opp og hjelper Christina til å gjøre en bra jobb!

Evt. spørsmål kan rettes til styreleder Kristian Blom, leder@arnaslk.no

 

Kontaktinfo

Christina Dyngeland Kjellid
telefon: 408 71 505