Stevnepåmeldinger februar 2017

Alle stevnepåmeldinger skal gjøres via dette skjema: http://bit.ly/stevne-arna

I februar har vi foruten LÅMØ Vest i Førde (bare for kvalifiserte), to stevner.


Vinterskvetten i Åstveithallen, 11.-12. februar (Uapprobert: Gullfisk, Laks, UR)

for svømmere født 2009 til 2000.

Øvelsesoppsett, detaljer og tidspunkt leser du her: Invitasjon Vinterskvetten 2017

Vår påmeldingsfrist: 6. februar


Allers Invest Cup i Stemmemyren, 18.-19. februar (K1, K2, K3 og K4 – Approbert stevne, alle må ha lisens)

for svømmere født 2008 og eldre.

Øvelsesoppsett, detaljer og tidspunkt leser du her: http://www.medley.no/dokumenter/innbydelser/2017/februar/20170218BSCAllersInvestCupI.pdf

Vår påmeldingsfrist: 6. februar


Alle stevnepåmeldinger skal gjøres via dette skjema: http://bit.ly/stevne-arna

Om påmelding

  • Det koster penger å delta, og Arna SLK betaler dette. Ikke meld deg på om du ikke tenker å komme.
  • Dersom du er usikker på øvelser kan du skrive det og be trener velge.
  • Dersom du ikke skriver noe på øvelser antar vi at du skal være med alle stevnedager og trener velger da øvelser
  • Trener vil også anbefale og be utøver prioritere øvelser
  • Trener kan også stoppe svømmere fra å melde seg på øvelser som utøver ikke mestrer. Dette er til utøvers beste.

Mer om rutiner:
http://arnaslk.no/for-svommerne/pameldingsrutiner/