Registrering vårsesong 2017

Da er vi klar for å registrere svømmere for vårsesongen 2017. Gjør all registrering på http://medlem.arnaslk.no

Alle skal registreres via medlemsportalen vår for å være medlem i Arna SLK. Alle skal registreres hvert semester for å melde på riktig gruppe, betale riktig treningsavgift samt melde seg på dugnad.

Les mer om dette her: http://arnaslk.no/medlem/

Betalingsfrist for vårsemesteret er 15. februar, men vi vil at ALLE skal registreres så fort som mulig.

Dugnad

Vi driver svømmeklubb i stor grad på dugnad, og for å sørge for at belastning blir mest mulig rettferdig fordelt, vil vi at alle skal bidra litt. Derfor har vi en ordning med dugnadspoeng, og du kan melde deg på oppgaver som passer deg best mulig. Vi kan likevel ikke tvinge noen til å bidra, så da må dere melde fra til post@arnaslk.no, så åpner vi for at dere kan betale. Vi håper selvsagt at alle kan bidra litt, så tenk dere om ift. dette. Om ikke du kan bidra med 6 poeng, kan du kanskje sitte badevakt en tirsdagskveld, eller ta tiden på et stevne vi arrangerer? Alt hjelper, og alle bidrag er vi glad for.

Dersom du er helt ny i klubben kan du få slippe og se om dette er noe for ditt barn, vi håper derimot at du vil bidra når du ser at ditt barn ønsker å svømme videre.

De to vanligste spørsmålene rundt dugnadoppgavene er følgende.

 • Kan jeg være livredder?
  • Svar: Ja, dersom du tar kurs, eller har tatt kurs som vi tilbyr flere ganger i året.
 • Kan jeg være badevakt?
  • Svar: Ja, du får ansvar for å ta i mot betaling, og følge med i hallen under badingen. Vi skal likevel alltid ha nok livreddere med kurs tilstede.
 • Hva er en funksjonær (NM, BSF, AdO Cup)?
  • Svar: På et stevne har vi mange roller som skal fylles. Det kan være tidtaker, vakt, call-room, smøre mat +++. Vi vet ikke hvem som får hvilken oppgave enda, men dette er  med andre ord, oppgaver som alle kan ta på seg 🙂

Antall dugnadspoeng

Dette semesteret har vi lagt opp til at alle skal bidra med 6 dugnadspoeng. Dette er ingen øvre grense, og vi håper jo selvsagt at folk ser om de kanskje kan bidra mer 🙂

For de som svømmer på K4, K3, K2 og K1 (BST/BSR), forventes det en del mer innsats, da disse svømmerne får mer fra svømmeklubben i form av treningstilbud og egenandelstøtte på reiser og leirer. Vi kommer ikke til å holde noe regnskap over hvor mye folk bidrar, men det er greit å vise at vi har behov for at noen bidrar mer, da svømmerne deres får mer støtte fra klubben etterhvert som de blir eldre og dyktigere.

 • K4 – 8 poeng
 • K3- 10 poeng
 • K2 og K1  – 12 poeng

Hvilke dugnadsoppgaver skal vi prioritere?

Vi vil legge ut oppgaver i ukene som kommer, men vi vi gjerne at dere prioriterer å melde på LÅMØ kvalik og publikumsbading + NM kort i mars. De som jobber turnus kan gjerne forbarme seg over formiddagsøktene torsdag og fredag på NM.

Mer info her: http://medlem.arnaslk.no/index.php/hjelp-registrer-pa-dugnadsoppgaver