Innkalling til årsmøte 2017

Arna SLK arrangerer årsmøte, onsdag 22. mars 2017 på Garnes Ungdomskole kl. 18.00

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøte. Saker bes sendt til styret@arnaslk.no

Fullstendig saksliste legges ut på arnaslk.no én uke før årsmøtet. Medlemmer kan få årsmelding, regnskap og budsjett ved forespørsel.

Vi ønsker at så mange som mulig møter opp for å være med å påvirke driften av klubben vår.

Vi gjør oppmerksom at nye medlemmer må ha betalt kontingent for 2016, eller senest  22. februar 2017 for å ha stemmerett på møtet. Husk at medlemskapet er personlig, og at man ikke kan benytte fullmakt på årsmøtet.

Man kan bli støttemedlem og få stemmerett ved å betale inn kr 200,- til vår konto, 3633.51.24450, innen 22. februar. Merk med «Støttemedlem, Navn». Evt. og helst, kan man registrere seg og betale i medlemsportalen, http://medlem.arnaslk.no

Kaffe og noe og bite i vil bli servert.