Treningsleir i Strandebarm i høstferien

Alle på K1, K2, K3, K4 og LÅMØ gruppen inviteres til treningsleir på Strandebarm Sportell fredag 7. oktober til tirsdag 11. oktober.

Høstferien er en flott tid til å få lagt ned mye god trening, og vi satser intensivt med noen dager på leir for disse gruppene. Vi håper derfor at så mange som mulig velger å stille opp her.

Vi satser på å ha med to trenere og én reiseleder.

På denne leiren dekker svømmeklubben ca. 40% av kostnadene (avhengig av antall deltakere), så egenandel for svømmerne er satt til kr 1800,-

Påmelding og betaling skjer utelukkende via medlemsportalen.

Vi trener fredag ettermiddag (ca 18.30) og har siste økt tirsdag ettermiddag (ferdig ca. 18). Nøyaktig informasjon følger.

Påmeldingsfrist: 25. september

Det vil bli treninger på Garnes resten av høstferien.