Invitasjon til Rekruttsvøm på Askøy

Vestkantsvømmerne inviterer til uapprobert stevne i Askøyhallen 17.-18. september. Stevnet er for alle født mellom 2008-1999 på gullfisk, laks, UR og K4 som ikke svømmer approberte stevner.

Det er viktig å delta på stevner, og uapproberte stevner er veldig greitt å bli med på da det er uhøytidelig og tilpasset ferske svømmere.

Vi håper mange vil prioritere å melde seg på her. Bli med!

Påmeldingsfrist er satt til søndag 11. september, og påmelding skjer utelukkende via dette skjemaet: http://bit.ly/stevne-arna

Arna SLK betaler påmeldingsavgift til alle stevner, så på et lokalt stevne som dette, koster det ingenting for svømmeren å delta. Det er uansett viktig at dersom man melder seg på, så dukker man opp på selve dagen.

Dersom dere er usikker på hvilke øvelser dere vil melde på kan dere spørre trener om dette, evt. skriver dere bare hvilke dager dere kommer, så melder trener på passende øvelser.

Invitasjon med øvelser finner du her: Rekruttsvøm 2016

Informasjon om påmeldingsrutiner: http://arnaslk.no/for-svommerne/pameldingsrutiner/

(Bildet er av Ragnhild, Guro og Sunniva, da 9 år, fra samme stevne i 2013)