Nye rengjøringstiltak på Garnes – Større kapasitet i bassenget

Vi har et eldre basseng, og rensesystemet er dessverre noe utdatert.

Systemet takler pr. i dag bare 40 samtidige i bassenget, noe som skaper store utfordringer i hverdagen.

Bergen kommune har derfor gått inn for å øke denne kapasiteten ved å sørge for renere svømmere. Alle badende skal heretter sluses gjennom en vasketunnel ( se bildet) før de får lov å bruke bassenget. Denne tunnellen vil gjøre at vi fra nå av kan ha 60 stk i bassenget samtidig.

Kraftig såpe og stive børster kan medføre noe irritert hud første dagene, men det vil gå seg til etterhvert, håper vi.

Denne tunnellen installeres på Garnes denne helgen og vi regner med den vil være i drift fra og med onsdag neste uke.

Evt. spørsmål kan sendes til post@arnaslk.no