Invitasjon til Labb og Line cup

BSC inviterer Gullfisk, Laks og UR + K4 som ikke svømmer approbert, invtieres til uapprobert stevne i Stemmemyren for jenter og gutter i årsklassene 2008-1999.

Stevnet er 16.-17. april

Les invitasjon for øvelser: Stevneinvitasjon Labb og Line Cup 2016

Påmelding til stevnet skjer UTELUKKENDE via dette skjemaet:  http://bit.ly/stevne-arna

Påmeldingsfrist fredag 8. april