Styret i Arna SLK 2016

Årsmøtet i Arna SLK har i kveld valgt følgende styre for kommende periode. Styret konstitueres på neste styremøte.

Leder:

 • Kristian Blom (gjenvalg)

Nestleder

 • Lene Terese Berg

Styremedlemmer:

 • Bård Kreybu
 • Kjartan Mellingen Nordahl (ny)
 • Susann Kristin Berg (gjenvalgt)

Varamedlem:

 • Dorthe Tennebekk Vatle (gjenvalgt)
 • Roger Moum (ny)

 

I tillegg har årsmøtet valgt revisorer:

 • Andreas Vold
 • Janne Gro Nyheim Rasmusen

Og valgkomite blir:

 • Yvonne Kreybu (Leder)
 • Teddy Kjellid
 • Rune Mikkelsen
 • Sissel Småland Aasheim (vara)