Sponsorkontrakter Bergen Swim Festival

I mai skal vi i Arna SLK være med å arrangere Bergen Swim Festival, BSF. Skandinavias kuleste svømmestevne, med stor internasjonal deltakelse. Les mer på bsf.no

Som tidligere år, så må vi i Arna SLK skaffe kr 40 000,- i sponsormidler.

Hjelp oss å skaffe sponsorer til årets BSF

Å drive BSF koster klubbene 40 000,- i året, men dette dekker vi med sponsorintekter. Får vi ikke nok sponsorer må vi betale resterende, så hvis vi skulle være så god at vi selger for mer enn 40 000,-, vil dette gå direkte inn på klubbkontoen.
Kanskje du kjenner noen som vil bidra?

Frist for å inngå avtaler er 1. Mai 2016
Kontraktene er som følger

  • Kr 2 500,-: Firmalogo i program og posterplass i hallen (100X50cm)
  • Kr 5 000,-: Firmalogo i program, Posterplass i hallen (100x50cm), Opprop av firmanavn ved start av finaleløp, Logo på bsf.no, logoen blir stående på hjemmesiden til neste års BSF lanseres.
  • Kr 7 500,-: Firmalogo i program, Posterplass i hallen (100x50cm), Opprop av firmanavn ved start av finaleløp, Reservert to sitteplasser ved finalefrekvensene, Logo på bsf.no, Logoen blir stående på hjemmesiden til neste års BSF lanseres.
  • Kr 10 000,-: Firmalogo i program, Posterplass i hallen (100X200cm), Opprop av firmanavn ved start av finaleløp, Fri entre og gratis program til finalesekvensene, Reservert to sitteplasser ved finalefrekvensene, Logo som hovedsponsor på bsf.no, Logoen blir stående på hjemmesiden til neste års BSF lanseres.

Hva må vi gjøre?
Snakk med alle potensielle sponsorer, og fortell hvorfor de skal støtte opp om dette arrangementet 🙂

Her kan du printe sponsorkontraktene:

Send signert kontrakt og send den til Bård på e-post kreybu1@gmail.com
Betaling: Vi sender faktura til sponsor på e-post

Vi trenger følgende fra en sponsor:
Firmanavn
Adresse
Kontaktperson med tlf og e-post (for faktura)
Logo som kan tåle å bli trykket i størrelsen 100×50/100×200 cm