Registrering for vårsesongen + dugnadsregistrering

Da har vi gjort klar til at alle som skal svømme til våren kan melde seg på og betale via medlemsportalen.
Vi bruker selvsagt samme brukernavn og passord som før. Nye medlemmer kan lese seg opp på hvordan man registrerer seg her: http://medlem.arnaslk.no/index.php/hjelp

Vi ønsker at ALLE registrerer seg så snart som mulig.

Dugnadsregistrering

Nytt av året er at alle registrerer seg på dugnadsoppgaver som gir en poengsum som for vårsesongen skal summeres opp til minst 6 poeng. Dette er ingen maksgrense 🙂 For at vi skal kunne drive svømmeklubben slik vi gjør i dag er vi alle nødt til å bidra til felleskapet. Noen bidrar mye mer enn de seks poengene vi snakker om her, og det håper vi selvsagt blir sånn i fortsettelsen også, dette er bare en måte for oss å inkludere enda flere i felleskapet og sørge for at klubbdriften blir enda mer effektiv.

Vi håper alle er positive til dette og er klar for å ta et tak.. Barne- og ungdomsidretten fungerer ikke uten foreldre og foresatte som stiller opp!

Les om hvordan man registrerer seg på dugnad her: http://medlem.arnaslk.no/index.php/hjelp-registrer-pa-dugnadsoppgaver

OBS! Vi kan ikke pålegge noen å gjøre dugnad om de absolutt ikke vil/kan, men vi mener det er rettferdig at alle bidrar. Send mail til post@arnaslk.no om du ikke ønsker å være med på dugnad.

Prioriterte oppgaver

Vi ber om at dere registrerer dere på gruppe og oppgaver så snart som mulig. Betaling kan dere utsette til 15. februar, men vi trenger registrering så snart som mulig.

De to viktigste tingene at vi fyller opp snarest er:

  • LÅMØ kvalik (16.-17.januar) – Approbert stevne på Garnes
  • Badevakter og livreddere i januar og februar.
  • Siden er det bare å plukke oppgaver ….

NB! Vi ber om at alle som har livredderkurs, og har vært eller kan være livredder, prioriterer å velge disse oppgavene.

Spørsmål kan sendes til post@arnaslk.no

NB! Det er førstemann til mølla som gjelder