Informasjon fra valgkomiteen

Valgkomiteen i Arna SLK er i gang med arbeidet med å finne gode kandidater til styret i 2016/17. Årsmøtet er fortsatt noen måneder unna, men arbeidet med å bygge valgkomiteens forslag, skal være grundig og gjennomarbeidet innen den tid.

Vi ønsker innspill fra dere på kandidater som dere tror kan bidra her, og forslag kan sendes på e-post til yvonneak13@gmail.com innen 11.12.2015.

Med vennlig hilsen,

Valgkomiteen i Arna SLK