Vi trenger flere dommere

Arna SLK trenger flere dommere i klubben. Dersom vi ikke har nok dommere i klubben, kan det ende med at vi ikke får arrangere egne stevner.

Det skal nå avholdes dommerkurs(se under) og vi håper mange ser at de kan bidra her. Etter at opplæringen er unnagjort, må dere være med på 2 stevner i året for å opprettholde lisensen. Det kan være de to stevnene som Arna arrangerer.

Så nøl ikke, meld dere på til yvonneak13@gmail.com eller ring eller send melding til 92088129.

 

                          Det avholdes ” KRETSDOMMERKURS ”

Torsdag: 03.12.2015 kl. 18.00 – 20.00 (2 timer)  Lørdag: 05.12.2015  kl. 10.00 – 14.00  (4 timer)

Hvor: På Idrettens Hus / Brann Stadion – begge dager A lokalet

Kursinnhold

* Kurset består av en nettbasert del som MÅ gjennomføres før 1. kursdag. I tillegg avholdes 2 fysiske kursdager.

* På første kursdag tar vi for oss lover og regler og de forskjellige svømmearter.

* På annen kursdag repetisjon av lover og regler inkl. svømmeartene.

* Videovisning hvor de forskjellige svømmearter blir vist.

* Siste kursdag avsluttes med en skriftlig eksamen. Den består av 30 spørsmål hvor 21 må være rett for å bestå prøven.

Programmet kan fravike noe de enkelte dager med bakgrunn i hva vi kommer  igjennom første dag.